Useful Phrases

Here are some useful Irish phrases

Conas a deir tú………..?

Dia duit

Cad is ainm duit?

Is mise ……

Conas atá tú?

Tá mé go maith, go raibh maith agat

Agus tú féin?

Gabh mo leithscéal

Cá bhfuil an siopa/ bialann/teach?

Cén t-am é?

Tá sé a deich a chlog

Cé mhéad atá seo?

Go raibh maith agat

Tá fáilte romhat

Slán

Slán abhaile

Oíche mhaith

Ádh mór ort!

How do you say …..?

Hello

What is your name?

My name is ….

How are you?

I’m fine, thanks

And you?

Excuse me/ sorry

Where is the shop/ restaurant/ house?

What time is it?

It is ten o’clock

How much is this?

Thank you

You are welcome

Good bye

Safe home

Good night

Good luck!