Notice: wpdb::prepare was called incorrectly. The query does not contain the correct number of placeholders (2) for the number of arguments passed (3). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 4.8.3.) in /home/pocketse/public_html/colaistearainnmhoir.com/wp-includes/functions.php on line 4187
Ranganna - Coláiste Árainn Mhóir

Ranganna Maidne

Bíonn ranganna foirmeálta ar siúl sa choláiste ó Luan go Satharn gach seachtain. Cuirtear ranganna ar fáil ar achan leibhéal ó bhunleibheál go dtí ranganna ardteiste. Socraítear ranganna de réir aoise agus ábaltachta. Déanann an coláiste gach iarracht an rang ceart a aimsiú don scoláire. Má tharlaíonn sé go bhfuil scoláire ar leibhéal níos airde na a c(h)omhscoláirí is féidir go minic ranganna a athrú sa dóigh is go mbeidh sé/sí ábalta lán-tairbhe a bhaint as an chúrsa. Tá sé tábhachtach a thuiscint nach bhfuil sna ranganna ach cuid bheag den chúrsa. Tá achan cuid den chúrsa dírithe ar labhairt agus cleachtadh na Gaeilge. Má tá scoláire ag iarraidh feabhas a chur ar a c(h)uid Gaeilge ní mór dóibh Gaeilge a labhairt an lá ar fad le gach duine. Cuireann muid béim mhór in Árainn Mhór ar dheiseanna a chur ar fáil do dhaoine óga an Ghaeilge a úsáid i suíomhanna sultmhara, sóisialta . . . ’sé sin, mar theanga bheo!

  • Oral Irish accounts for 25% of leaving cert grade.
  • Irish taught through games and fun activities.
  • Students are placed in classes according to age and level.


086 3692627<br>01 8314454
colaisteam@gmail.com
84 Páirc Dhún Eanna, Ráth Eanaigh, B.Á.C. 5, D05AV91
Cloughcorr, Oilean Árainn Mhóir, Co. Dún na nGall