Tá coláiste gaeilge ar Arainn Mhóir le caoga bliain anuas. Tá an coláiste faoi stiuir Mhanás O Luathairí le 25 bliain anuas. Tugann 600 scoláire cuairt ar Arainn Mhóir gach samhradh chun teanga agus cultúr an oileáin a bhlaiseadh. Filleann go leor den ár scoláirí blian indiadh blian. Maidir le foireann an choláiste is iarscolairí a bhfómmhór a tháinig aníos tríd an chóras mar chinnirí agus mar mhúinteoirí.

John Rafferty Photography 0868320007

Is fear Gaeilge bhriste ná béarla cliste

Creidimid gurbh í an tslí is fearr leis an gaeilge a fhoghlaim nó tríd an spóirt agus an dramaíocht nuair atá an dalta ar a shuaimhneas. Sna ranganna maidne leathnaítear foclóir an dálta agus cuirtear an dalta ag cleachtú na teanga tré idirghníomhaíocht lena chomscoláirí. Cuirtear béim foai léith ar chleachtú don teastas sóisearacht agus don ardteistiméireacht. San iarnóin bíonn imeachtaí spóirt, ceol, damhsa agus dramaíocht ar siúl. Tugann na h-imeachtaí seo deis don dalta a chuid gaeilge a chleachtú go nádurtha. San oiche bíonn ceilidhe, ceolchoirmeacha, fleá fhulachta agus tráth na gceist. Bíonn féinmhuinín ag na daltaí ina gcumas i labhairt na gaeilge. Cabhraíonn seo go mór leo agus iad ag filleadh ar scoil.